ഇന്റർവ്യൂവിൽ വിജയിക്കുവാൻ…

15/02/2018 Muth Rasool 0

ഇന്റർവ്യൂവിൽ വിജയിക്കുവാൻ പുരുഷന്മാർ പള്ളിയിലും സ്ത്രീകൾ വീട്ടിലുംവച്ചു ഏതെങ്കിലും നമസ്കാരം നിർവഹിക്കുക. സലാം വീട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഒരു സുജൂദ് ചെയ്യുക. ആ സുജൂദിൽ കിടന്നു കൊണ്ട് ഒരു ഫാത്തിഹാ ഓതുക. ആ ഫാതിഹയിൽ “ഇയ്യാക്ക ന […]

ഗർഭപാത്രത്തിലുള്ള കുട്ടി ആണോ പെണ്ണോ ആകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നബി (സ)യുടെ മറുപടി….

14/02/2018 Muth Rasool 0

 കൂടുതല്‍ അറിവുകള്‍ നേടുവാനും അതെല്ലാം ജീവിതത്തില്‍ പകര്‍ത്തുവാനും അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവര്‍ക്കും ഭാഗ്യം നല്‍കി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ …കൂടുതല്‍ പേരിലേക്ക് ഈ അറിവ് ഷെയര്‍ ചെയ്യാന്‍ ശ്രമിക്കണം എന്തെന്നാല്‍ അറിവ് പകര്‍ന്നു നല്‍കുന്നത് ജ്വാരിയായ സ്വദഖയാണ് […]